GM-10 (for 1000kgf)

Mã tời GM-10
Tải trọng tời 9800N (1000kgf) 
Dung lượng tang trống  φ8X35m
Tỷ số truyền 1/12.6
Liên hệ
Mã tời GM-10
Tải trọng tời 9800N (1000kgf)
Dung lượng tang trống  φ8X35m
Tỷ số truyền 1/12.6
Lực quay tời 1 1st layer : 133N (13.5kgf)
Lực quay tời 2 2nd layer : 157N (16.0kgf)
Lực quay tời 3 3rd layer : 182N (18.5kgf)
Chiều dài tay quay 300mm
Trọng lượng 16.4 kg
Bản vẽ GM-10.pdf