GM-20 (for 2000kgf)

Mã tời GM-20
Tải trọng tời 19600N (2000kgf) 9φ Winding of a wire rope up to 3rd layer
Dung lượng tang trống  φ9X38m
Tỷ số truyền 1/20 quick winding 1/4
Liên hệ
Mã tời GM-20
Tải trọng tời 19600N (2000kgf) 9φ Winding of a wire rope up to 3rd layer
Dung lượng tang trống  φ9X38m
Tỷ số truyền 1/20 quick winding 1/4
Lực quay tời 1 1st layer : 157N (16.0kgf)
Lực quay tời 2 2nd layer : 186N (18.9kgf)
Lực quay tời 3 3rd layer : 214N (21.8kgf)
Chiều dài tay quay 370mm
Trọng lượng 28.2 kg
Bản vẽ GM-20.pdf