MR-1 (for 100kgf)

Mã tời: MR-1
Tải trọng tời: 980N (100kgf) 5φ Winding of a wire rope up to 4th layer
Dung lượng tang trống
(Đường kính cáp x Chiều dài cáp):
φ5X35m
Tỷ số truyền: 1/1
Liên hệ
Mã tời MR-1
Tải trọng tời 980N (100kgf) 5φ Winding of a wire rope up to 4th layer
Dung lượng tang trống  φ5X35m
Tỷ số truyền 1/1
Lực quay tời 1 Lớp 1 : 143N (14.6kgf)
Lực quay tời 2 Lớp 3 : 187N (19.0kgf)
Lực quay tời 3 Lớp 4 : 208N (21.2kgf)
Chiều dài tay quay 250mm
Trọng lượng 8.1 kg
Bản vẽ MR-1.pdf