MR-3 (for 300kgf)

Mã tời MR-3
Tải trọng tời 2940N (300kgf)
Dung lượng tang trống  φ6X32m
Tỷ số truyền 1/6.25
Liên hệ
Mã tời MR-3
Tải trọng tời 2940N (300kgf)
Dung lượng tang trống φ6X32m
Tỷ số truyền 1/6.25
Lực quay tời 1 1st layer : 76N (7.7kgf)
Lực quay tời 2 3rd layer : 103N (10.5kgf)
Lực quay tời 3 5th layer : 131N (13.3kgf)
Chiều dài tay quay 250mm
Trọng lượng 15.0 kg
Bản vẽ MR-3.pdf