GM-30 (for 3000kgf)

Mã tời GM-30
Tải trọng tời 29400N (3000kgf)
Dung lượng tang trống  φ12X35m
Tỷ số truyền 1/35.5
Liên hệ
Mã tời GM-30
Tải trọng tời 29400N (3000kgf) 12φ Winding of a wire rope up to 3rd layer
Dung lượng tang trống  φ12X35m
Tỷ số truyền 1/35.5
Lực quay tời 1 1st layer : 137N (13.9kgf)
Lực quay tời 2 2nd layer : 169N (17.2kgf)
Lực quay tời 3 3rd layer : 201N (20.5kgf)
Chiều dài tay quay 370mm
Trọng lượng 37.7 kg
Bản vẽ GM-30.pdf